Pomiary, lokalizacja, diagnostyka. 


Drucken

Lokalizacja wstępna

Podstawą szybkiej i skutecznej lokalizacji uszkodzeń jest niezawodna lokalizacja wstępna. Poprawnie wykonana lokalizacja wstępna prowadzi do określenia odległości do uszkodzenia z dokładnością do kilku procent długości badanego odcinka kabla. Zawężenie strefy wystąpienia uszkodzenia umożliwia szybkie wykonanie lokalizacji punktowo-dokładnej bez narażania kabla i osprzętu na nadmierne obciążenia spowodowane długotrwałymi próbami poszukiwania miejsca awarii.

Do lokalizacji wstępnej uszkodzeń w kablach elektroenergetycznych wykorzystuje się głównie metody impulsowe niskonapięciowe i wysokonapięciowe. Podstawowym urządzeniem pomiarowym stosowanym na tym etapie lokalizacji jest reflektometr (lokalizator impulsowy). Metody niskonapięciowe stosuje się do uszkodzeń o niskiej rezystancji przejścia. Nierzadko w celu uzyskania niskiej rezystancji miejsce uszkodzenia trzeba kondycjonować korzystając z urządzenia dopalającego. Metody wysokonapięciowe stosowane są zazwyczaj do lokalizacji zwarć o dużej rezystancji przejścia. Często są to uszkodzenia przemijające albo zlokalizowane w mufach. W metodach wysokonapięciowych reflektometr współpracuje z urządzeniami generującymi impulsy napięciowe lub prądowe o dużej energii, powodujące powstanie krótkotrwałego łuku elektrycznego w miejscu zwarcia.