Pomiary, lokalizacja, diagnostyka. 


Drucken

Lokalizacja zwarć doziemnych

Geolux GL 660-1

Lokalizator zwarć doziemnych w systemach izolowanych względem potencjału ziemi

Niektore ważne systemy sterownicze, sygnalizacyjne i zasilania, takie jak sygnalizacja kolejowa, elektrownie i inne instalacje przemysłowe, projektowane są jako systemy izolowane względem ziemi (tak jak systemy teleinformatyczne).

By zapewnić ciągłość działania, systemy takie stale monitorowane są pod kątem zwarć z potencjałem ziemi. Pojedyncze uszkodzenie ziemnozwarciowe zazwyczaj nie powoduje awarii systemu. Dopiero drugie i dalsze zwarcia z ziemią skutkują częściową awarią lub lub całkowitym załamaniem systemu. Z tego względu ważne jest, by każde uszkodzenie tego typu było niezwłocznie zlokalizowane i usunięte. Zadanie to można wykonać za pomocą lokalizatora Geolux GL 660-1.

Geolux GL 660-1 łączy się bezpośrednio do uszkodzonej linii kablowej, która może znajdować się pod napięciem do 660 V. Urządzenie wysyła sygnał niskiej częstotliwości, który można prześledzić odbiornikiem wzdłuż uszkodzonej linii do punktu zwarcia z potencjałem ziemi. 

Podstawe zalety:

  • Filtr separacyjny umożliwiający bezpośrednie sprzężenie generatora z kablem pod napięciem do 660 V
  • Kluczowany prąd generatora ułatwiający wykrycie sygnału 
  • Filtr tłumiący duże sygnały zakłócające
  • Lokalizacja zwarć doziemnych do wartości 150 kΩ
  • Lokalizację można wykonać przy działającym systemie
  • Proces lokalizacji nie zakłóca działania systemu
  • Geolux GL 660-1
  • Geolux GL 660-1