Meracia a lokalizačná technika. Made in Germany.


Drucken

Prijímač rázových vĺn / Sniffer

digiPHONE+ NT Set

V oblasti prístrojovej techniky na lokalizáciu káblových porúch si v poslednom období SebaKMT dala za cieľ posunúť najčastejšie používané lokalizačné metódy na výrazne vyššiu kvalitatívnu úroveň, vďaka použitiu najnovších technológií a vďaka zúročeniu viac ako 60 ročných skúseností v tejto oblasti.

Nadšená odozva meracích technikov na nové prístroje digiPHONE+ (prijímač rázových vĺn) a ESG NT (prístroj na lokalizáciu zemných spojení a plášťových porúch metódou krokového napätia) nám potvrdzuje, že sa nám to podarilo !
Ale išli sme ešte o krok ďalej a ponúkame obe lokalizačné metódy zlúčené v jednom kombinovanom prístroji digiPHONE+ NT Set. 

Kombinovaný prístroj má identické vlastnosti a parametre ako samostatné prístroje digiPHONE+ a ESG NT, len hardvérovo a softvérovo podporuje obe metódy. Alternatívne je teda možné ku kombinovanému prijímaču digiPHONE+ NT Set pripojiť buď zemný mikrofón na rázovú metódu alebo snímacie hroty na krokovú metódu.
Pokiaľ sa teda potrebujete komplexne vybaviť meracou technikou na lokalizáciu porúch na energetických kábloch, môžete prístrojom digiPHONE+ NT Set zabiť jednou ranou dve muchy, čo je veľmi efektívne riešenie aj z hľadiska úspory v obstarávacej cene.

  • digiPHONE+ NT Set
  • digiPHONE+ NT Set
  • digiPHONE+ NT Set
  • digiPHONE+ NT Set