Meracia a lokalizačná technika. Made in Germany.


Drucken

Reflektometre a ARM Filtre

Prvý krokom pri lokalizácii porúch na energetických kábloch je predmeranie vzdialenosti miesta poruchy pomocou reflektometra. Sortiment SebaKMT obsahuje prenosné reflektometre, ktoré sa používajú samostatne mimo meracieho vozidla, ako aj systémové reflektometre, ktoré podporujú vysokonapäťové metódy na predmeranie vysokoohmových porúch v rámci vybavenia káblového meracieho vozidla.

Metóda ARM  (Arc Reflection Method = Oblúková reflexná metóda) je najefektívnejšou vysokonapäťovou metódou na predmeranie vysokoohmových porúch na energetických kábloch. Pri tejto metóde sa kombinuje reflektometer s rázovým generátorom, pričom ako väzobný člen sa používa tzv. ARM-filter. Tieto filtre sú u väčšiny mobilných káblových meracích systémov, ako aj u káblových meracích vozidiel už súčasťou výbavy. Pri tejto metóde sa vyvolá preskok v mieste poruchy pomocou rázového generátora a reflektometer cez ARM-filter zameria do krátkodobo horiaceho oblúka (nízkoohmový stav) a predmeria tak vzdialenosť miesta poruchy. Veľkou výhodou ARM-metódy je aj, že porucha naďalej zostáva vysokoohmová (neznižuje sa prechodový odpor prepaľovaním), čo je výhodne pre následné bodové upresnenie poruchy rázovou metódou.