Meracia a lokalizačná technika. Made in Germany.


Drucken

Lokalizácia zem. spojení v IT sieťach

Geolux GL 660-1

V dôležitých prevádzkach, ako sú priemyselné podniky, elektrárne, železnice a pod. sú používané napájacie a signalizačné sústavy s izolovanou zemou, opatrené hlásičmi zemných spojení. Jedno jednopólové zemné spojenie ešte nevyvolá prerušenie prevádzky, avšak v prípade výskytu ďaľšieho zemného spojenia hrozí úplný výpadok zariadenia. Z toho dôvodu je potrebné hlásené zemné spojenie čo najrýchlejšie lokalizovať a odstrániť, čo býva v praxi častým a pomerne zložitým problémom.

Systém GEOLUX GL 660-1 umožňuje jednoduchú a spoľahlivú lokalizáciu zemných spojení v izolovaných sústavách za normálnej prevádzky. Princíp merania pomocou systému GEOLUX je založený na privedení nízkofrekvenčného signálu ( 5 Hz) z generátora cez zabudovaný oddeľovací filter priamo na vedenie so zemným spojením pod napätím. Signálny obvod sa uzatvára cez merané vedenie a miesto zemného spojenia, takže v okolí vedenia sa vytvára elektromagnetické pole, ktoré je možné snímať pomocou špeciálnych sond, resp. identifikačných klieští a špeciálneho prijímača. Na lepšiu identifikáciu meracieho signálu z generátora od prípadných rušivých signálov je možné vysielaný signál taktovať a následne zosynchronizovať   prijímač   s   generátorom  tak,  že  počas lokalizácie dostávame na prijímači indikáciu, kedy generátor vysiela. Následné sledovanie 5 Hz- signálu pomocou snímacej sondy alebo identifikačných klieští nás dovedie do miesta zemného spojenia (za miestom zemného spojenia, resp. na ostatných vývodoch nezistíme prítomnosť 5 Hz- signálu, zatiaľ čo pred miestom zemného spojenia je ho možné jednoznačne zmerať).

  • Geolux GL 660-1
  • Geolux GL 660-1