Tehnike merenja i lociranja. Proizvedeno u Nemačkoj.


Drucken

Reflektometri & ARM Filteri

Greška na kablu znači – KORISNIK JE BEZ NAPAJANJA – a ono se mora osposobiti što je pre moguće.

Brza i efikazna lokacija greške se bazira na pouzdanoj i preciznoj makro lokaciji. Bez ovih saznanja, pozicija greške se može samo naslutiti.

Dobra makro lokacija određuje rastojanje do mesta greška sa svega par procenata greške u odnosu na dužinu kabla. Zahvajlujući tome, zona u kojoj se nalazi greška je maksimalno sužena i zahtevano vreme za mikro lokaciju se svodi na nekoliko minuta. Ovo štedi vreme i čuva kablove od nepotrebnog tretiranja visokim naponom.

I vaši korisnici bivaju priključeni na mrežu brže!