Tehnike merenja i lociranja. Proizvedeno u Nemačkoj.


Drucken

Lokatori zemljospoja

Geolux GL 660-1

Lokator zemljospoja u izolovanim sistemima bez uzemljenja

Signalni i kontrolni kablovski sistemi ako oni koji se koriste u železnici, bolnicama i mnogim energetskim i industrijskim postrojenjima su dizajnirani da budu 'bez potencijala' (na primer IT sistemi) i monitorišu se pomoću indikatora zemljospoja, u cilju da se obezbedi siguran i neprekidan rad.

Samo jedna greška- zemljospoj može izazvati prekid rada celog sistema. Zbog ovog razloga, greška zemljospoja se mora lokalizovati i otkloniti što je pre moguće. Ova lokacija greške se vrši pomoću uređaja Geolux GL 660-1. GL 660 se direktno spaja na liniju sa zemljospojom sa naponskim nivoom do 660 V i generiše nisko-frekventni signal koji omogućava trasiranje putem adekvatnog prijemnika, duž linije sa zemljospojem pa sve do mesta greške.

Ključne prednosti

  • Mrežni filter za direktno priključenje na 'žive' kablove do 660 V
  • Impulsna izlazna struja za lako detektovanje test signala
  • Filter za potiskivanje signala smetnji
  • Lokalizacija zemljospoja prelaznog otpora do 150 kOhm
  • Bez isključivanja saobraćaja tokom rada na lociranju mesta greške
  • Nema uticaja na signale u liniji po kojoj se locira zemljospoj
  • Geolux GL 660-1
  • Geolux GL 660-1